• Klasy 2b oraz IA na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej

     • W ostatnim tygodniu roku szkolnego wybraliśmy się w piękne i malownicze rejony Ojcowa. Wraz z przewodnikiem PTTK wyruszyliśmy Doliną Prądnika. Zwiedziliśmy otoczenie zamku w Pieskowej Skale oraz zamek w Ojcowie.

      Udaliśmy się także pod Maczugę Herkulesa. Przespacerowaliśmy się czarnym szlakiem przez park zamkowy na Chełmową Górę aż do największej atrakcji w Ojcowskim Parku Narodowym - Jaskini Łokietka. Droga powrotna prowadziła Doliną Ciasne Skałki przez Bramę Krakowską do źródełka „Miłości” i stawów hodowlanych pstrąga.

      Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale w doskonałych humorach i ze wspaniałymi wspomnieniami.

      Udaliśmy się także pod Maczugę Herkulesa. Przespacerowaliśmy się czarnym szlakiem przez park zamkowy na Chełmową Górę aż do największej atrakcji w Ojcowskim Parku Narodowym - Jaskini Łokietka. Droga powrotna prowadziła Doliną Ciasne Skałki przez Bramę Krakowską do źródełka „Miłości” i stawów hodowlanych pstrąga.

      Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale w doskonałych humorach i ze wspaniałymi wspomnieniami.

     • Industriada 2018 warsztaty

     • W  ramach tegorocznej Industriady organizowanej przez Urząd Miasta Chorzów,  gimnazjaliści  klasy 2b uczestniczyli w bezpłatnych warsztatach programowania w języku Phyton.

     • Konkursy : „Z przyrodą za pan brat” oraz na: „Konkretyzację rysunkową utworu lirycznego”.

     • 05 czerwca, w naszej szkole, odbyło się podsumowanie dwóch miejskich konkursów: „Z przyrodą za pan brat” oraz na: „Konkretyzację rysunkową utworu lirycznego”. Wręczenie nagród połączone było z krótkim programem artystycznym, usłyszeliśmy występy wokalne uczennic klas: 2c, 2d oraz IIB LO.

      Ozdobą uroczystości był pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas mundurowych naszej szkoły.

      W konkursie „Z Przyrodą Za Pan Brat” uczestnikami byli uczniowie chorzowskich szkół podstawowych.

      Do rywalizacji zgłosiło się 30 uczniów z 5 szkół podstawowych:

      1.       SP NR 12                      11 uczniów,

      2.       SP NR 13                        7 uczniów,

      3.       SP NR 17                        2 uczniów,

      4.       SP NR 22                        6 uczniów,

      5.       SP NR 29                        4 uczniów,

       

      Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowania uczniów zjawiskami fizycznymi napotykanymi w ich życiu codziennym, budzenie szacunku do przyrody i podziwu dla jej piękna oraz wyzwalanie postawy badawczej prowadzącej do poznawania prawidłowości świata przyrody.

      Konkurs był dwuetapowy. W pierwszym etapie uczniowie prezentowali przygotowane przez siebie doświadczenia obrazujące zjawiska przyrodnicze               i omawiali je przed komisją. Drugi etap polegał na rozwiązaniu testu przyrodniczego.

      Po zakończeniu zmagań konkursowych komisja złożona z nauczycieli  ZSO nr 1 wyróżniła następujących uczniów:

       

      I miejsce                         DOMINIKA HAIDA                SP NR 12,

      II miejsce                        PIOTR BASZCZAK                 SP NR 22,

      III miejsce                       KATARZYNA KLEIST SP NR 29,

      MAGDALENA HOBA           SP NR 13,                                                  Wyróżnienie                 ARKADIUSZ KUKUŁKA         SP NR 13,

       

      Ponadto komisja konkursowa postanowiła:

      a/ nagrodzić pochwałą za najciekawsze doświadczenie:

      MAGDALENA HOBA                                SP NR 13

      b/ nagrodzić pochwałą za najlepszy wynik testu:

      ARKADIUSZ KUKUŁKA                                              SP NR 13

      c/ przyznać pochwały uczniom, którzy w swoich szkołach zdobyli najlepsze wyniki.

       

      Konkurs na: „Konkretyzację rysunkową utworu lirycznego„ma na celu rozbudzenie talentów plastycznych, pobudzenie wyobraźni i inwencji twórczej, zaangażowanie uczniów w życie szkoły i skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Chorzowa.

      Zadaniem uczestników było przedstawienie w formie rysunkowej utworu lirycznego. Jury brało pod uwagę ogólne wrażenie i walory artystyczne, oryginalność oraz pomysłowość, estetykę wykonania, zgodność ilustracji z tematyką wiersza. Spośród nadesłanych prac wybrano te najlepsze:

       

      KATEGORIA: SZKOŁA PODSTAWOWA

      I miejsce –      MARTYNA PAPIERNIK        SP NR 37

                             ALICJA WAWRZYNIUK        SP NR 37

      II miejsce -     MARTYNA JANAS                 SP NR 37

                             MARIA DEBUDAJ                  SP NR 37

      III miejsce-    MATYLDA MADEJSKA         SP NR 37

                             KLAUDIA WAWRZYNIUK   SP NR 37

       

      WYRÓŻNIENIE – HANNA KRUPA             SP NR 15

      KATEGORIA: GIMNAZJUM

      WYRÓŻNIENIE –    DARIA JASIOK              GIMNAZJUM NR 6

       

      KATEGORIA: SZKOŁA ŚREDNIA

      WYRÓŻNIENIE -    KAROLINA KOJ            CENTRUM KSZTAŁCENIA    

      ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

       

      Dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, gratulujemy laureatom i zapraszamy na kolejne edycje konkursu!

     • „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: wyzwanie włączenia!”

     • W dniach 18-25 lutego 2018 roku grupa 5 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 wzięła udział w kursie szkoleniowym z zakresu metod pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: wyzwanie włączenia!” odbyło się w ramach programu Erasmus +KA1 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej W Sesimbrze w Portugalii. Kurs szkoleniowy został przeprowadzony przez trenerów z instytucji edukacyjnej non profit, która zapewnia wsparcie edukacyjne dla pracowników szkół podstawowych i średnich CREF - Centro de Recursos Educativos e Formação. Instytucja ta jest otwarta na udział i dzielenie się informacjami
      i metodologią nauczania z innymi partnerami.

      CREF jest organizacją mogącą przyjąć osoby ze specjalnymi potrzebami w swoim budynku, gdzie posiada: audytorium, bibliotekę i sale do pracy. CREF została ukierunkowana na rozwój kształcenia i doskonalenia nauczycieli
      i w swojej ofercie proponuje szkolenia, warsztaty, seminaria dla studentów, nauczycieli, opiekunów, nauczycieli i trenerów. W ciągu ostatnich trzech lat w szkoleniach organizowanych przez CREF udział wzięło około 3500 uczniów dorosłych.

       

      Warsztaty metodyczne jak i zajęcia kulturowe odbywały się w międzynarodowej 16 osobowej grupie z uczestnikami pochodzącymi z Włoch, Hiszpanii, Chorwacji i Niemiec. Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość poznania i porównania systemów szkolnictwa poszczególnych krajów. Nauczyciele wzięli udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych podczas których mogli poczuć się jak osoba niewidoma czy niepełnosprawna ruchowo. Poznali również alternatywne metody komunikacji z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym atrakcyjne programy, które dają możliwość tworzenia m.in. indywidualnego obrazkowego kalendarza zajęć. Nauczyciele ZSO nr 1 odwiedzili kilka szkół i instytucji, które pracują z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W jednej ze szkół nauczyciele wzięli udział w lekcji poświęconej rzeczywistości rozszerzonej, którą z pewnością wykorzystają w swojej pracy zawodowej.

       

      Udział w projekcie pozwolił nauczycielom na poznanie nowych metod i form pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele uzyskali również duży przyrost wiedzy w zakresie Autyzmu, programu TEACCH czy technologii komunikacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki udziałowi w szkoleniu międzynarodowym nauczyciele w znacznym stopniu rozwinęli swoje kompetencje interkulturowe jak też komunikacyjno-językowe w zakresie języka angielskiego. Udział w szkoleniu przyczynił się do rozwoju kompetencji zawodowych i wzrostu specjalistycznej wiedzy uczestników. Umiejętności oraz zdobyta wiedzę nauczyciele wykorzystują w wypełnianiu codziennych obowiązków zawodowych, w indywidualnej i grupowej pracy z uczniami, podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Zastosowanie niestandardowych form pracy dydaktycznej zmotywuje uczniów do procesu uczenia się a wprowadzenie nowych form nauczania aktywnie włączy w proces dydaktyczny uczniów z różnego rodzaju potrzebami edukacyjnymi. Ponadto poprzez uczestnictwo w zagranicznej formie doskonalenia zawodowego nauczyciele rozbudowali posiadany warsztat pracy i wdrażają nowe środki dydaktyczne i metody pracy z uczniami. Po zakończonym szkoleniu nauczyciele biorący w nim udział mieli za zadanie rozpowszechnić zdobytą wiedzę. Formy rozpowszechniania były różne: przygotowane zostało szkolenie dla pozostałych członków grona pedagogicznego, wraz z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką, Filią w Chorzowie zorganizowano konferencję pt. „Wspomaganie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, nie zabrakło publikacji na stronach internetowych oraz tematycznych spotkań z młodzieżą.

     • Warsztaty filmowe z elementami fotografii „Stworzenie Centrum MłodzieżowegoFilmu Amatorskiego” cd

     • Warsztaty filmowe z elementami fotografii w ramach Chorzowskiego Budżetu Obywatelskiego – V edycja trwają nadal, w ostatnią środę młodzież spotkała się  z wykładowcami na pierwszym (koncepcyjnym) spotkaniu montażowym. Poniżej kilka zdjęć z tego spotkania, a przed wakacjami jeszcze jedno spotkanie montażowe, na którym być może powstanie pierwsza „układka” oraz warsztaty fotograficzne.

     • Warsztaty filmowe z elementami fotografii „Stworzenie Centrum MłodzieżowegoFilmu Amatorskiego”

     • Od maja w Naszej szkole trwają Warsztaty filmowe z elementami fotografii

      „Stworzenie Centrum MłodzieżowegoFilmu Amatorskiego”, które realizowane się w ramach Chorzowskiego Budżetu Obywatelskiego – V edycja

      Opis warsztatów:

      „Warsztaty odbywać się będą w maju, czerwcu, wrześniu i październiku. W trakcie warsztatów uczniowie będą tworzyć film dokumentalny pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycieli – wykładowców związanych ze sztuką filmowa oraz fotograficzną. Warsztaty zakończą się pokazem filmowym, podczas którego wręczone zostaną wyróżnienia oraz nagrody rzeczowe”.

      Zapraszamy na fotorelację z warsztatów.